Registreeru

inglise keel

Kursused 2019 - 2020 õppeaastal

 

maht ak.t             
     aeg     Tavarühm(8-10)   Minirühm   (5-7)  Minirühm  (3-4)

Algajad                 
    Elementary          A1

 


108 (2xnäd)

54t (1xnäd)

T ja N

17.00-18.30

650€

 

 

325€

   5 in - 920€
  6-7 in- 810 €

  
   
    5 in - 460€
  6-7 in - 405€

 

3 in - 1260€
4 in - 980€

 

3 in - 630€
4 in - 490€

Madalam keskaste   A2
Pre-intermediate 

 

108 (2xnäd)

 

 tunniplaan täpsustatakse sept teisel poolel

650 €

5 in - 920€
6-7 in -810 €

3 in - 1260€

4 in - 980€

Keskaste                   B1
Intermediate   

 

     
108 (2xnäd)

54 (1xnäd)

E ja K

17.00-18.30

 

 650 €

 

325 €

5 in - 920 €
6-7 in - 810 €


5 in - 460€
6-7 in -405€ 

3 in - 1260€
4 in - 980€

3 in - 630€
4 in - 490€ 

Kõrgem keskaste      B2 
Upper-intermediate

 

108 (2xnäd)


54 (1xnäd)

 

 

      
     N
 11.15-12.45

650 €

 

325 €


5 in - 920€
6-7 in -810€

5 in - 460€
6-7 in - 405€

 

3 in - 1260€
4 in - 980€

3 in - 630€
4 in - 490 €

Hinnad käibemaksuga.

Üldkeele rühmades lisandub kursusetasule õppematerjalide komplekti hind orienteeruvalt 50 €.
Koolituslepingu alusel võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas. Teavitamine sellest enne arve koostamist.
Eraisikuna kursuse eest tasudes tulumaksutagastus 21% koolituskuludelt.

Kursusele registreerimine kodulehe kaudu ("registreeri") või helistades tel. 53400305.

Kursused 108t toimuvad oktoobrist maini.
Kursused 54t toimuvad okt-mai 1 x nädalas või veebr-mai 2 x nädalas.

Kui vajalik arv õpilasi on rühma registreerunud, saadame registreerunutele kinnituse rühma avamise kohta ja teatame  algusaja ning tunniplaani.
Erinevad tasemerühmad alustavad õppetööd oktoobris vastavalt rühmade komplekteerimisele.

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Üldkeele õppe hind:
1 in - al. 28 € /ak h
2 in - kokku 32 €/ ak h (kumbki osaleja  16 €/ ak h)
Õppematerjalide hind vastavalt valikule orienteeruvalt 50€.

Erialakeele individuaalõppe või minirühma (2-4 in) tunnihind kokkuleppel olenevalt materjali keerukusest ja osalejate arvust 30-36 €+km.
Õppematerjalide hind vastavalt kursuse mahule ja spetsiifikale orienteeruvalt 50- 80€.
 
Korraldame keelekursusi ka asutustes ja ettevõtetes vastavalt tellimusele.
Hind ja maht kokkuleppel olenevalt õppesisust.

Keelerühmadega on võimalik liituda igal ajal, kuid parim aeg õppima tulla on sügisel.
Tunnid reeglina äripäeva õhtuti E, T, K, N kaks korda nädalas (kl. 17.00-18.30 või 18.40-20.10). Tunniplaan valmib septembri teisel poolel. Küsi täpsemat infot konkreetse tasemerühma kohta kodulehe kaudu või telefoni teel.

Igas tasemerühmas omandatavate oskuste lühikirjeldust vaata menüüst "Keeletasemed".

Algkursus (A1)
Kursuse aeg: oktoober 2019 - mai 2020
Õppesisu: Tutvumine. Perekond. Töö. Aeg. Puhkus. Söök ja jook. Linnas ja maal. Poeskäik. Kodu ja elamine. Tee juhatamine. Inimeste kirjeldamine. Ilm. Tervis. Kultuur. Meedia. Film. Kunst. Reisimine. Haridus. Tulevikuplaanid. Vaba aeg.
Grammatika: Jaatus, eitus, küsimus. Isikuline ja omastav asesõna. Lihtolevik. Arvsõna. Ebareeglipärane verb. Artikkel. Kestev olevik. Omadussõna võrdlus. will-tulevik. Täisminevik. Kavatsus. Kohustus.
Kirjutamine: Ankeedi täitmine. E-kiri. Mitteametlik kiri. Postkaart.
Kuulamine: Õppematerjali juurde kuuluvad CD ja DVD.

Algajad 2 (A1.2)
Kursuse aeg: kokkuleppel rühmaga
Kursusele ootame huvilisi, kellel on algteadmised olemas või kunagi ammu koolis õppinud. Keskendume igapäevasele ja tööalasele suhtlemisele, kordame ja õpime juurde grammatikastruktuure ja täiendame sõnavara.
Teemad: Tutvumine (ametlikus ja mitteametlikus vormis). Päritolu. Enesetutvustus. Pere, õpingute, töö kirjelus. Telefonivestlused (tööalane ja isiklik). Töörutiin. Intervjuu. Kohtumise kokkuleppimine. Kellaajad, numbrid. Vestlused kohvikus, teenindusasutuses, hotellis. Vaba aeg, hobid, resimine. Vabandamine. Viisakusväljendid. Klientide teenindamine. Igapäevaste tegevuste kirjeldus. Käimasolev projekt. Kokkulepped, plaanid, soovid. Komplimendid. Elu linnas ja maal. Kodu ja tööpaiga kirjeldus. Tee juhatamine. Informatsiooni küsimine ja andmine. Arvamuse avaldamine ja küsimine. Nõustumine/mittenõustumine. Kaebuse esitamine, probleemide lahendamine. Inimeste kirjeldamine. Ilm. Tervislikud eluviisid ja toitumine. Kogemuste kirjeldamine.  Eelistused. Tulevikuplaanid.
Grammatika: Sõnade järjekord lauses. Jaatus, eitus, küsimus. Isikuline ja omastav asesõna. Lihtolevik. Arvsõna. Ebareeglipärane verb. Artikkel. Kestev olevik praeguse ja tuleviku tegevuse väljendamiseks. Omadussõna võrdlus. Tuleviku väljendusvormid. Täisminevik. Kavatsus. Kohustus.
Kirjutamine: Ankeedi täitmine. E-kiri. CV koostmine. Mitteametlik ja ametlik kiri. Postkaart. Avaldus. Kuulutus.
Kuulamine: Õppematerjali juurde kuuluvad CD ja DVD.

Madalam keskaste (A2)
Kursuse aeg: oktoober 2019 -mai 2020
Õppesisu: Igapäevategevused, hobid. London. Õppimine. Muusika. Toidud, nende valmistamine, väljas söömine. Film. Ellujäämine, inimeste kirjeldamine, toimetulek võõras ja ekstreemses. Keskkonnas. Inimese eluetapid, kogemused nooruses, keskeas, kõrges eas. Elu maailma eri paigus, reisimine. Valikute põhjendused. Ilm. Kehaosad, välimus, isiksus. Arsti juures. Kiirus, muutused. Töö, tööintervjuu. Oskused, võimed. Läbirääkimised. Loodus, loomaaiad, loomade kaitse. Reisimine, reisikaaslased. Eri rahvaste kombed. Raha. Sarnasuste ja erinevuste kirjeldamine:
Grammatika: lihtolevik, kestev olevik. Määrsõnad. Lihtminevik. Täisminevik. Kavatsus. Kokkulepe. Kõrvallaused. Omadussõna võrdlemine. Kaudne küsimus. Kohustus, võimalus, soovitus. Will-tulevik. Tegusõna like kautamine. Tingimuslaused. Infinitiiv. Lihtoleviku passiiv. Kestev minevik. Küsimused minevikusündmuste kohta. Lihtmineviku passiiv. Fraseoloogilised tegusõnad. Loendatavad ja mitteloendatavad nimisõnad. Artikkel. Kahe sihitisega tegusõnad. Enneminevik. Hüpoteetilised situatsioonid. Kaudne kõne.
Kirjutamine: E-kiri. Lühiartikli kirjutamine. Isikliku reisikirja kirjutamine.
Kuulamine: Õppematerjali juurde kuuluvad CD ja DVD.

Keskaste (B1)
Kursuse aeg: oktoober 2019 - mai 2020
Õppesisu: Üldistuste tegemine. Vaba aeg. Sõprus. Perekonnasidemed, sugupuu. Meedia Arvamuste avaldamine, nendega nõustumine ja mittenõustumine. Probleemide püstitamine ja lahendamine. Elustiil. Kaebekirja kirjutamine. Suurlinnad ja nendes elamine. Tuleviku kodu. Unistuste kodu. Jõukus. Reklaami koostamine ja sellest aru saamine. Vaba aeg. Ideede välja pakkumine. Filmi või raamatu analüüs. Vaba aja sisustamise võimalused. Puhkuse veetmine. Haridus. Erinevad õppimiskogemused. Isiksuseomadused. Muutused. Otsuste tegemine. Kunstiteosed. Ametliku kirja kirjutamine. Nõudmised tööle. Töökuulutused. Tööintervjuu. Geograafiliste paikade, inimeste, ehitiste kirjeldamine. Risk. Ekstreemsed spordialad. Ajalugu, minevik. Välimuse kirjeldus. Mälestused. Kuulsad inimesed. Raamatud ja lugemine. Reisimine. Edu. Erinevate inimtüüpide, isiksuse kirjeldus.
Grammatika: Abitegusõnad eks-ole küsimused. Modaalverbid, tõenäosuse väljendamine. Tuleviku ajavormid. Eessõnad ja väljendid. Ajaväljendid. Artikkel. Omadussõna. Määrsõna. Tegusõnalised väljendid. Nimisõnade moodustmine. Tingimuslaused. Kohustus. Võrdlemine, kontrast, rõhuasetus. Fraseoloogilised tegusõnad. Idioomid. Täisminevik, kestev täisminevik. Omadussõna. Küsimused. Passiiv. Eesliited. Tegevuste järgnevus. Liitnimisõnad. Kõrvallaused. Kesksõna. Infinitiiv. Modaalverbid, tõenäosuse väljendamine. Enneminevik. Eessõnad ja väljendid. Ajaväljendid. Artikkel. Tegusõnalised väljendid. Tingimuslaused. Kohustus. Fraseoloogilised tegusõnad. Used to, would kasutus. Võimete kirjeldus. Idioomid. Täisminevik, kestev täisminevik. Küsimused. Kaudne kõne. Tegevuste järgnevus. Kõrvallaused.
Kirjutamine: E-kiri. Ametliku kaebuse kirjutamine. Uurimistulemuste kirjeldamine. Reklaami kirjutamine kirjutamine. Tänukirja kirjutamine. Töökuulutusele vastamine.
Kuulamine: Õppematerjali juurde kuuluvad CD ja DVD.
 

Kõrgem keskaste (B2)
Kursuse aeg: oktoober 2019 - mai 2020
Õppesisu: Suhtlemine, informatsiooni edastamine. Perekonnasidemed, sugupuu. Töötamine tänapäeval ja minevikus. Tulevikuplaanid. Kunstiteosed. Ametliku kirja kirjutamine, avaldus. Tööintervjuu. Geograafiliste paikade, inimeste, ehitiste kirjeldamine. Leiutised, materjalid. Risk. Ekstreemsed spordialad. Ajalugu, minevik. Välimuse kirjeldus. Mälestused. Raamatud ja lugemine. Reisimine. Liialdused. Toitude valmistamise kirjeldus. Edu. Erinevate inimtüüpide, isiksuse kirjeldus. Kuritegevus. Inimmõistus. Uskumused, arvamused.
Grammatika: eks-ole küsimused. Modaalverbid, tõenäosuse väljendamine. Tuleviku perfekt. Kestev tulevik. Eessõnad ja väljendid. Ajaväljendid. Artikkel. Omadussõna. Määrsõna. Tegusõnalised väljendid. Nimisõnade moodustmine. Tingimuslaused. Kohustus. Võrdlemine, kontrast, rõhuasetus. Fraseoloogilised tegusõnad. Used to, would kasutus. Võimete kirjeldus. Idioomid. Täisminevik, kestev täisminevik. Omadussõna. Küsimused. Passiiv. Eesliited. Kaudne kõne. Tegevuste järgnevus. Liitomadussõnad. Kõrvallaused. Eneskohased asesõnad. Kesksõna. Infinitiiv.
Kirjutamine: Lühijutu kirjutamine. E-kiri. Ametliku kaebuse kirjutamine. Uurimistulemuste kirjeldamine. Artikli kirjutamine.
Kuulamine: Õppematerjali juurde kuuluvad CD ja DVD.

Kursuse juhendaja: Merle Remmelkoor.

 

He who seeks has now found.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee